Python與程式設計的運算思維(自學課程)

Python與程式設計的運算思維(自學課程)

顏春煌
2024/02/01~2024/06/30
6ชั่วโมง/6สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/06/30
เข้าสู่หลักสูตร
氣候變遷與健康

氣候變遷與健康

蕭旻娟,王桂英,陳妙齡,劉碧株
2023/12/04~2024/05/31
4ชั่วโมง/4สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/05/31
เข้าสู่หลักสูตร
產業經貿研討會經貿議題系列課程(2023年)

產業經貿研討會經貿議題系列課程(2023年)

2023/11/24
1ชั่วโมง/1สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/05/23
เข้าสู่หลักสูตร
做一台量子電腦回家吧

做一台量子電腦回家吧

陳志宇,黃琮暐
2023/11/20~2024/01/30
6ชั่วโมง/8สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/01/30
เข้าสู่หลักสูตร
FM-英文摘要輕鬆寫

FM-英文摘要輕鬆寫

黃如瑄
2023/11/13~2026/12/31
5ชั่วโมง/6สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2026/12/31
เข้าสู่หลักสูตร
生醫大健康新創事業管理(一)-商模、募資與財務(2023冬季班)

生醫大健康新創事業管理(一)-商模、募資與財務(2023冬季班)

臺北醫學大學MOOCs
2023/11/13~2024/07/31
7ชั่วโมง/10สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/07/24
เข้าสู่หลักสูตร
吃中藥愛注意(2023冬季班)

吃中藥愛注意(2023冬季班)

臺北醫學大學MOOCs
2023/11/13~2024/07/31
11ชั่วโมง/13สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/07/24
เข้าสู่หลักสูตร
蒸、煮、炒、炸玩中藥(2023冬季班)

蒸、煮、炒、炸玩中藥(2023冬季班)

臺北醫學大學MOOCs
2023/11/13~2024/07/31
8ชั่วโมง/10สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/07/24
เข้าสู่หลักสูตร
本草學(2023冬季班)

本草學(2023冬季班)

臺北醫學大學MOOCs
2023/11/13~2024/07/31
13ชั่วโมง/13สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/07/24
เข้าสู่หลักสูตร
中藥概論(2023冬季班)

中藥概論(2023冬季班)

臺北醫學大學MOOCs
2023/11/13~2024/07/31
13ชั่วโมง/14สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/07/24
เข้าสู่หลักสูตร
2023-11-08-TaiwanLIFE操作說明

2023-11-08-TaiwanLIFE操作說明

2023/11/08~2023/12/31
1ชั่วโมง/1สัปดาห์
Not open enrol course
เข้าสู่หลักสูตร
FM-用程式學生命科學,用生命科學學運算思維

FM-用程式學生命科學,用生命科學學運算思維

廖柏凱
2023/11/07~2026/12/31
10ชั่วโมง/10สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2026/12/31
เข้าสู่หลักสูตร
食物能量解密(2023秋季班)

食物能量解密(2023秋季班)

李惠春
2023/11/01~2024/01/31
7ชั่วโมง/7สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/01/31
เข้าสู่หลักสูตร
從直播轉換為數位課程的影音教材準備(示範課程)

從直播轉換為數位課程的影音教材準備(示範課程)

黃慈
2023/11/01~2024/05/31
7ชั่วโมง/7สัปดาห์
Not open enrol course
เข้าสู่หลักสูตร
現代柯南之健康數據學堂(2023秋季班)

現代柯南之健康數據學堂(2023秋季班)

HueiRu Lin林惠茹
2023/11/01~2024/06/30
10ชั่วโมง/9สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/06/30
เข้าสู่หลักสูตร
輕鬆學管理

輕鬆學管理

陳志誠
2023/10/30~2023/12/29
5ชั่วโมง/9สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2023/12/29
เข้าสู่หลักสูตร
大家來說西班牙語(2023秋季班)

大家來說西班牙語(2023秋季班)

王鶴巘
2023/10/30~2023/12/17
6ชั่วโมง/7สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2023/12/13
เข้าสู่หลักสูตร
六週輕鬆學、開口說西班牙語(2023秋季班)

六週輕鬆學、開口說西班牙語(2023秋季班)

王鶴巘
2023/10/30~2023/12/17
6ชั่วโมง/7สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2023/12/13
เข้าสู่หลักสูตร
BI達人養成―大數據分析及視覺化實戰(2023秋季班)

BI達人養成―大數據分析及視覺化實戰(2023秋季班)

劉富容
2023/10/30~2023/12/31
18ชั่วโมง/8สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2023/12/24
เข้าสู่หลักสูตร
未來保衛戰:氣候衝擊與風險評估

未來保衛戰:氣候衝擊與風險評估

陳重羽,莊啟佑,吳淑幸
2023/10/25~2024/05/31
7ชั่วโมง/9สัปดาห์
หมดเขตลงทะเบียน:2024/05/31
เข้าสู่หลักสูตร