悠遊泰國—專門給導遊的華語課程/เที่ยวเมืองไทย ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์(自學課程)
2022/08/12~2024/08/12
หมดเขตลงทะเบียน:2024/08/12

บทคัดย่อ

※本課程為自學課程,不提供測驗、討論區、證書等功能。亦無教師駐版! 
 

สรุปใจความสำคัญของหลักสูตร 課程摘要

ในหลักสูตรกล่าวถึงสี่เมืองสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน และอยุธยา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละเมือง เนื้อหากล่าวถึงตำนานหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นบริบทหลัก และเสริมด้วยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางการเรียนรู้ภาษาจีน  นอกจากการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ในหลักสูตรยังเพิ่มการจำลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกผู้เรียนในด้านทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญหน้า และแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด

以泰國曼谷、芭達雅、華欣、大城四個城市為出發點,依次介紹每個城市的重要景點。每個景點以傳說或歷史故事作為主要脈絡,並輔以景點特色介紹。讓學習者在學習華語的過程中,對於每個景點背後的歷史與景觀特色更加了解。除景點介紹外,課程中再加入帶團時可能發生的情境模擬,藉此訓練學習者帶團與實務處理的技巧,讓學習者未來面對的突發狀況時能迎刃而解。

จุดมุ่งหมายรายวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 課程目標

ท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์ รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้กันทั่วไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านหลักสูตรการสอนทั้ง 18 บทนี้ การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้บ่อยๆ เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการนำนักท่องเที่ยวในอนาคต

藉由此18單元之教學課程,您會學習到更適合、更常用的華語生詞與句型,透過不斷反覆練習與運用,相信未來您在帶團上,會更加得心應手。

ข้อมูลผู้สอน

 • 課程主講:廖若君、許家瑋
 • 教材編撰:王慧娟、許家瑋


廖若君老師 Miss Liào Ruòjūn (Liao Jo-Chun, Joyce Liao)

中國福建廈門大學管理學院旅遊暨酒店管理博士、中國上海復旦大學管理學院東方管理學博士。
曾任中原大學企管系國際商務溝通及禮儀講座、廈門大學禮儀及形象講座、香港/新加坡/台北國際五星級酒店、台灣長榮國際(股)公司之航空及飯店培訓。


王慧娟 Miss Wáng Huìjuān
國立臺灣師範大學華語文教學系講師。
曾任國立臺灣師範大學國語教學中心華語教師、德國海德堡大學漢學系講師、泰國教育部高級職業學校華語教師培訓團華語講師。
參與編寫教材包含《當代中文課程》(二)、Go! Chinese 系列 (Go500-Go800)等。


許家瑋 Xǔ Jiāwěi
國立臺灣師範大學華語文教學研究所碩士生。
曾任康軒文教集團教材泰語翻譯、泰國教育部高級職業學校華語教師培訓團華語講師、資深華語導遊等。

ตารางเรียน

第1週:泰國概說 ภาพรวมประเทศไทย

第2週:玉佛寺 วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

第3週:曼谷大皇宮 พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

第4週:曼谷臥佛寺 วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กรุงเทพฯ

第5週:曼谷四面佛 ศาลท้าวมหาพรหม กรุงเทพฯ

第6週:芭達雅淡浮院 วิหารเซียนพัทยา

第7週:芭達雅七珍佛山 พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ พัทยา

第8週:芭達雅九世王廟 วัดญาณสังวราราม พัทยา

第9週:芭達雅東巴樂園 สวนนงนุชพัทยา

第10週:華欣拷汪宮 เขาวัง หัวหิน (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)

第11週:華欣愛與希望紀念公園 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หัวหิน

第12週:華欣車站 สถานีรถไฟหัวหิน

第13週:華欣穴中廟 ถ้ำพระยานคร หัวหิน

第14週:大城邦巴茵夏宮 พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

第15週:大城帕席桑碧寺 วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

第16週:大城帕蒙空博碧寺 วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา

第17週:大城亞柴蒙考寺 วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

第18週:賦歸:曼谷蘇萬那普國際機場 กลับบ้าน : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เนื้อหารายวิชา

เนื้อหาหลักสูตร 課程內容

 1. การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง : ใช้รูปแบบของบทความสั้น ๆ และใช้ภาษาจีนในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมืองต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาหาร โดยอธิบายผ่านคำศัพท์และไวยากรณ์
  著名景點介紹:採取短文型式,以華語介紹泰國四地區的著名景點,包含自然景觀、人文建築或特色美食等,並穿插生難字詞和語法說明。

 2. แอนิเมชั่นบทสนทนา : ใช้ภาษาจีนเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแต่งกาย หรือข้อห้ามต่างๆ ที่ต้องให้ความสนใจ ใช้บทสนทนา 1-2 บท เพิ่มเติมคำศัพท์ยากๆ และคำอธิบายไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโดยการเปรียบเทียบได้
  對話指示語動畫:用華語提醒客人須注意的服裝或禁忌,採取1至2輪對話,穿插生難字詞和語法說明,讓學員能對照學習充分理解。

 3. เข้าใจในวัฒนธรรมของจีน : อธิบายถึงภูมิหลัง ภาษา และข้อห้ามต่างๆ ของวัฒนธรรมจีนและไทย โดยเน้นให้มัคคุเทศก์เข้าใจในภูมิหลังของนักท่องเที่ยว และบอกกับผู้ที่ต้องการจะเป็นมัคคุเทศก์ให้ทราบถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
  華人文化認識:以泰語說明華人文化背景、語言、禁忌,著重在導遊對於遊客背景知識的補充與了解,提醒導遊可能產生的文化差異問題。

รูปแบบการเรียนการสอน

本課程分為18個主要單元,每單元提供數一段近30分鐘的教學影片。

ระดับคะแนนในรายวิชา

※本課程為自學課程,不提供測驗、作業。

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์


Course grade pass:100Grade Memo:max grade 100 point

รายวิชาหรือทักษะที่มีก่อนเรียน

ลงเรียนทบทวนวิชาหรือปรับพื้นฐานก่อน先修科目或先備能力

หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับ TOCFL Band B หรือ CEFR B1-B2
本課程無須背景知識,適合TOCFL Band B CEFR B1-B2華語程度學習者。

 1. ผู้ที่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ไทยต้องการเสริมสร้างความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมจีนในการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีน
  已有泰國導遊執照,欲加強帶領華人觀光團之華語及文化理解能力者。

 2. ผู้ที่ต้องการสอบผ่านใบอนุญาตมัคคุเทศก์จีนในประเทศไทย
  欲考取泰國華語導遊執照者。

 3. ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ไทยสำหรับผู้เรียนภาษาจีน
  其他有興趣以泰國導遊課程學習華語者。

ข้อมูลใบรับรอง

本課程不核發修課通過證明。