悠游泰国—专门给导游的华语课程/เที่ยวเมืองไทย ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์(自学课程)
2022/08/12~2024/08/12
报名截止日期:2024/08/12

概要

※本课程为自学课程,不提供测验、讨论区、证书等功能。亦无教师驻版! 
 

สรุปใจความสำคัญของหลักสูตร 课程摘要

ในหลักสูตรกล่าวถึงสี่เมืองสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน และอยุธยา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละเมือง เนื้อหากล่าวถึงตำนานหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นบริบทหลัก และเสริมด้วยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางการเรียนรู้ภาษาจีน  นอกจากการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ในหลักสูตรยังเพิ่มการจำลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกผู้เรียนในด้านทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญหน้า และแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด

以泰国曼谷、芭达雅、华欣、大城四个城市为出发点,依次介绍每个城市的重要景点。每个景点以传说或历史故事作为主要脉络,并辅以景点特色介绍。让学习者在学习华语的过程中,对于每个景点背后的历史与景观特色更加了解。除景点介绍外,课程中再加入带团时可能发生的情境仿真,借此训练学习者带团与实务处理的技巧,让学习者未来面对的突发状况时能迎刃而解。

课程目标

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 課程目標

ท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์ รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้กันทั่วไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านหลักสูตรการสอนทั้ง 18 บทนี้ การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้บ่อยๆ เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการนำนักท่องเที่ยวในอนาคต

藉由此18單元之教學課程,您會學習到更適合、更常用的華語生詞與句型,透過不斷反覆練習與運用,相信未來您在帶團上,會更加得心應手。

授课教师

 • 課程主講:廖若君、許家瑋
 • 教材編撰:王慧娟、許家瑋


廖若君老師 Miss Liào Ruòjūn (Liao Jo-Chun, Joyce Liao)

中國福建廈門大學管理學院旅遊暨酒店管理博士、中國上海復旦大學管理學院東方管理學博士。
曾任中原大學企管系國際商務溝通及禮儀講座、廈門大學禮儀及形象講座、香港/新加坡/台北國際五星級酒店、台灣長榮國際(股)公司之航空及飯店培訓。


王慧娟 Miss Wáng Huìjuān
國立臺灣師範大學華語文教學系講師。
曾任國立臺灣師範大學國語教學中心華語教師、德國海德堡大學漢學系講師、泰國教育部高級職業學校華語教師培訓團華語講師。
參與編寫教材包含《當代中文課程》(二)、Go! Chinese 系列 (Go500-Go800)等。


許家瑋 Xǔ Jiāwěi
國立臺灣師範大學華語文教學研究所碩士生。
曾任康軒文教集團教材泰語翻譯、泰國教育部高級職業學校華語教師培訓團華語講師、資深華語導遊等。

课程进度表

第1周:泰国概说 ภาพรวมประเทศไทย

第2周:玉佛寺 วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

第3周:曼谷大皇宫 พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

第4周:曼谷卧佛寺 วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กรุงเทพฯ

第5周:曼谷四面佛 ศาลท้าวมหาพรหม กรุงเทพฯ

第6周:芭达雅淡浮院 วิหารเซียนพัทยา

第7周:芭达雅七珍佛山 พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ พัทยา

第8周:芭达雅九世王庙 วัดญาณสังวราราม พัทยา

第9周:芭达雅东巴乐园 สวนนงนุชพัทยา

第10周:华欣拷汪宫 เขาวัง หัวหิน (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)

第11周:华欣爱与希望纪念公园 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หัวหิน

第12周:华欣车站 สถานีรถไฟหัวหิน

第13周:华欣穴中庙 ถ้ำพระยานคร หัวหิน

第14周:大城邦巴茵夏宫 พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

第15周:大城帕席桑碧寺 วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

第16周:大城帕蒙空博碧寺 วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา

第17周:大城亚柴蒙考寺 วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

第18周:赋归:曼谷苏万那普国际机场 กลับบ้าน : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

课程内容

เนื้อหาหลักสูตร 课程内容

 1. การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง : ใช้รูปแบบของบทความสั้น ๆ และใช้ภาษาจีนในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมืองต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาหาร โดยอธิบายผ่านคำศัพท์และไวยากรณ์
  著名景点介绍:采取短文型式,以华语介绍泰国四地区的著名景点,包含自然景观、人文建筑或特色美食等,并穿插生难字词和语法说明。

 2. แอนิเมชั่นบทสนทนา : ใช้ภาษาจีนเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแต่งกาย หรือข้อห้ามต่างๆ ที่ต้องให้ความสนใจ ใช้บทสนทนา 1-2 บท เพิ่มเติมคำศัพท์ยากๆ และคำอธิบายไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโดยการเปรียบเทียบได้
  对话指示语动画:用华语提醒客人须注意的服装或禁忌,采取1至2轮对话,穿插生难字词和语法说明,让学员能对照学习充分理解。

 3. เข้าใจในวัฒนธรรมของจีน : อธิบายถึงภูมิหลัง ภาษา และข้อห้ามต่างๆ ของวัฒนธรรมจีนและไทย โดยเน้นให้มัคคุเทศก์เข้าใจในภูมิหลังของนักท่องเที่ยว และบอกกับผู้ที่ต้องการจะเป็นมัคคุเทศก์ให้ทราบถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
  华人文化认识:以泰语说明华人文化背景、语言、禁忌,着重在导游对于游客背景知识的补充与了解,提醒导游可能产生的文化差异问题。

上课形式

本課程分為18個主要單元,每單元提供數一段近30分鐘的教學影片。

评分标准

※本課程為自學課程,不提供測驗、作業。

通过标准


Course grade pass:100Grade Memo:max grade 100 point

先修科目或先备能力

ลงเรียนทบทวนวิชาหรือปรับพื้นฐานก่อน先修科目或先備能力

หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับ TOCFL Band B หรือ CEFR B1-B2
本課程無須背景知識,適合TOCFL Band B CEFR B1-B2華語程度學習者。

 1. ผู้ที่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ไทยต้องการเสริมสร้างความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมจีนในการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีน
  已有泰國導遊執照,欲加強帶領華人觀光團之華語及文化理解能力者。

 2. ผู้ที่ต้องการสอบผ่านใบอนุญาตมัคคุเทศก์จีนในประเทศไทย
  欲考取泰國華語導遊執照者。

 3. ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ไทยสำหรับผู้เรียนภาษาจีน
  其他有興趣以泰國導遊課程學習華語者。

其它

本課程不核發修課通過證明。